مطالب


تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش به مسابقات دانشگاه های آجا

تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش به مسابقات دانشگاه های آجا خبر

۱۳۹۷/۱۰/۰۳
تیم اعزامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش به مسابقات دانشگاه های آجا
کسب مقام سو تنیس روی میز  دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پزشکی سید محمد حسینی

کسب مقام سو تنیس روی میز دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پزشکی سید محمد حسینی خبر

۱۳۹۷/۱۰/۰۳
کسب مقام سو تنیس روی میز دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پزشکی سید محمد حسینی
کسب مقام دوم دو ومیدانی  ماده پرش طول در مسابقات دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پزشکی حمید رضا مرتضوی

کسب مقام دوم دو ومیدانی ماده پرش طول در مسابقات دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پزشکی حمید رضا مرتضوی خبر

۱۳۹۷/۱۰/۰۳
کسب مقام دوم دو ومیدانی ماده پرش طول در مسابقات دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پزشکی حمید...
کسب مقام دوم تنیس روی میز  دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجو حامد تقی زاده

کسب مقام دوم تنیس روی میز دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجو حامد تقی زاده خبر

۱۳۹۷/۱۰/۰۳
کسب مقام دوم تنیس روی میز دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجو حامد تقی زاده
کسب مقام دوم مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجو یاسر قلی زاده

کسب مقام دوم مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجو یاسر قلی زاده خبر

۱۳۹۷/۱۰/۰۳
کسب مقام دوم مسابقات کشتی دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجو یاسر قلی زاده
کسب دو مدال طلا در رشته شنا و مقام دوم تیمی در مسابقات شنای دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پرستاری حسین امینی

کسب دو مدال طلا در رشته شنا و مقام دوم تیمی در مسابقات شنای دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی پرستاری حسین امینی خبر

۱۳۹۷/۱۰/۰۳
کسب دو مدال طلا در رشته شنا و مقام دوم تیمی در مسابقات شنای دانشجویان دانشگاههای آجا توسط دانشجوی...
برگزاری مسابقات طناب کشی روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ارتش

برگزاری مسابقات طناب کشی روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ارتش خبر گالری

۱۳۹۷/۰۹/۲۰
برگزاری مسابقات طناب کشی روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ارتش